Welcome to our website!

Kompaniýanyň tanyşdyrylyşy

LGLPAKgoraýjy, çeýe gaplama we öý bir gezek ulanylýan önümleri öndürýär, eksport edýär we üpjün edýär.Biz ýöriteleşýäris

 

* Polietilen söwda haltalarynyň doly görnüşi.

 

* Aşhana, holodilnik, nahar we ş.m. ýaly dürli ssenariýalarda ulanylýan plastik iýmit haltalary.

 

* Öýde ulanmak üçin söwda merkezleri, söwda merkezi, hassahana we ş.m.

 

* Bir gezek ulanylýan zatlar, plastmassa önümleri, gap-gaçlar, aşhana gap-gaçlary, gorag önümleri we ş.m.

 

* Dürli poli gaplama talaplary özleşdirildi

 

* Baekeland (LGLPAK-bio-taslama) ýokardaky zatlaryň kompost we ekologiýa taýdan arassa görnüşlerini hödürleýär

 

* Professional ýörite dizaýnlar

has giňişleýin gör
 • saýla_img
 • takmynan_img2

Mugt nusgalar üçin şu ýere basyň

Mugt nusgalary almak üçin e-poçtaňyzy bize iberiň, 24 sagadyň dowamynda habarlaşarys.
Mysal almak
HDPE tekiz halta - Suw haltasy / ýag sumkasy

HDPE tekiz halta - Suw haltasy / ýag sumkasy

Aç-açan iýmit derejeli poli haltalar tutuş Afrikada giňden ulanylýar.Adamlar ony sowuk suw, hoz we miwe gaplamak üçin ulandylar.Meşhur ululyklar esasan 0,5 kg, 1kg, 2kg.“LGLPAK”, “ELEPHANT & PINGUIM” markalary Günbatar we Orta Afrikanyň köp ýurtlarynda meşhur.

Suwda saket filmi

Suwda saket filmi

Suw haltasy filmi suw gaplamak üçin we adaty göwrümi 300ml, 450ml we 500ml.Ölçegi, spesifikasiýasy we dizaýny düzülip bilner.

LLDPE Roll-da uzaldylan film

LLDPE Roll-da uzaldylan film

Stretch filmi logistika, öý mebelleri, bezeg materiallary we beýleki gaplaýyş pudaklarynda giňden ulanylýar.Önüm suw geçirmeýän, çyglylyga we tozana garşy täsirlere ýetip biler, gaplama çykdajylaryny azaldyp biler we logistika we transport prosesinde önüme täsir edip biler.

LGLPAK, Plastmassa hyzmatdaşyňyz

LGLPAK, Plastmassa hyzmatdaşyňyz

Plastiki gaplamany rewolýusiýa etmek: LGLPAK - Iň amatly netijelilik we çykdajylary tygşytlamak üçin iň soňky çözgüdiňiz Logistika we ammar dünýäsinde ...
 • LGLPAK, Plastmassa hyzmatdaşyňyz

  Plastiki gaplamany rewolýusiýa etmek: LGLPAK - Iň amatly netijelilik we çykdajylary tygşytlamak üçin iň soňky çözgüdiňiz Logistika we ammar dünýäsinde ...
 • LGLPAK-dan PVC ýapyşýan film @

  Plastmassa örtük diýlip hem atlandyrylýan PVC ýapyş filmi, bütin dünýäde meşhur bolan aç-açan we çeýe materialdyr.Uzynlygy sebäpli dürli maksatlar üçin giňden ulanylýar ...
 • Plastik halta zawodyny açmalymy ýa-da ýok?Kim ...

  Plastiki halta zawodyny açmagyň peýdasy näme?ChatGPT-den plastik halta zawodyny açyp biljekdigimizi sorasak, ChatGPT näme jogap berer?Ine, ChatGPT-den jogap.AI ening A ...