Welcome to our website!

Kompaniýanyň tanyşdyrylyşy

LGLPAKgorag, çeýe gaplama we öý hojalygynyň bir gezek ulanylýan önümlerini öndürýär, eksport edýär we üpjün edýär.Biz ýöriteleşýäris

 

* Polietilen söwda haltalarynyň doly görnüşi.

 

* Aşhana, holodilnik, nahar we ş.m. ýaly dürli ssenariýalarda ulanylýan plastik iýmit haltalary.

 

* Öýde ulanmak üçin söwda merkezleri, hassahanalar we ş.m.

 

* Bir gezek ulanylýan zatlar, şol sanda plastmassa önümleri, gap-gaçlar, aşhana gap-gaçlary, goraýjy zatlar we ş.m.

 

* Dürli poli gaplama talaplary özleşdirildi

 

* Baekeland (LGLPAK-bio-taslama) ýokardaky zatlaryň kompostable we ekologiýa taýdan amatly görnüşlerini hödürleýär

 

* Professional ýörite dizaýnlar

has giňişleýin gör
 • choose_img
 • about_img2

MUGT MESELLER ÜÇIN BU ICERE basyň

Mugt nusgalary almak üçin e-poçtaňyzy bize iberiň, 24 sagadyň dowamynda habarlaşarys.
Nusga almak
HDPE Flat Bag - Water Bag / Oil Bag

HDPE tekiz halta - Suw haltasy / ýag sumkasy

Aç-açan iýmit derejeli poli haltalar Afrikanyň hemme ýerinde giňden ulanylýar.Adamlar ony sowuk suw, hoz we miwe gaplamak üçin ulandylar.Meşhur ululyklar esasan 0,5kg, 1kg, 2kg.LGLPAK, ELEPHANT & PINGUIM-e degişli markalar Günbatar we Orta Afrikanyň köp ýurtlarynda meşhur.

Water Sachet Film on Roll

Suwda saket filmi

Suw haltajygyndaky rulon suwy gaplamak üçin, adaty göwrümi 300ml, 450ml we 500ml.Ölçegi, spesifikasiýasy we dizaýny düzülip bilner.

LLDPE Stretch Film on Roll

LLDPE rulonda uzaldylan film

Stretch filmi logistika, öý mebelleri, bezeg materiallary we beýleki gaplaýyş pudaklarynda giňden ulanylýar.Önüm suw geçirmeýän, çyglylyga we tozana garşy täsirlere ýetip biler, gaplama çykdajylaryny azaldyp biler we logistika we transport prosesinde önüme täsir edip biler.

The magical effect of plastic bags

Plastiki haltalaryň jadyly täsiri

Plastiki haltalar ýeňil we götermek aňsat, gymmaty pes we saklamak üçin amatly.Mundan başga-da, plastik paketler üçin başga jadyly ulanyşlar barmy?Goşmaça plastik paketler ulanylanda taşlanarmy?Hakykatda...
 • Plastiki haltalaryň jadyly täsiri

  Plastiki haltalar ýeňil we götermek aňsat, gymmaty pes we saklamak üçin amatly.Mundan başga-da, plastik paketler üçin başga jadyly ulanyşlar barmy?Goşmaça plastik paketler ulanylanda taşlanarmy?Hakykatda...
 • Daşky gurşawy goramak we it haltalary

  Haýwanlaryň eýesi hökmünde öý haýwanlaryny gezmek gündelik iş.Açyk haýwan haýwanlary bilen nähili iş salyşmaly?Belki, ilki bilen haýsy haýwan haýwanlarynyň nejisine degişlidigi hakda oýlanarys?Zyýanly zibil?Zibil?Gury zibil? ...
 • Täsirinde çig nebit dinamikasy ...

  Recentlyakynda, OPEK-iň ýygnagy 2022-nji ýylyň ýanwarynda çig nebit önümçiligini bir barrele 400,000 artdyrmak syýasatyny dowam etdirmek kararyna geldi. Duşuşykda "epidemiýanyň täsirine üns berjekdigi" aýdylýar.